Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B3, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig koncentration på formell språkinlärning, läromedel och språktest. Den ingår i en serie om kurser om 7,5 hp där de övriga delarna består av B 1 med inriktning mot kulturlandskap, b 2 med inriktning mot andraspråksutveckling samt B 4 som består av ett uppsatsarbete.

Sammankomster

Kursen är en distanskurs och har obligatoriska träffa i Sundsvall (veckoslut).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...