Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B4, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig inriktning på ett projektarbete. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna är B1 med inriktning på kulturkunskap, B2 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B3 med inriktning på fördjupning i språkbeskrivning.

Sammankomster

Två obligatoriska träffar i Sundsvall (lördagar).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.