Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B4, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen har en huvudsaklig inriktning på ett projektarbete. Den ingår i en serie kurser om 7,5 hp där de övriga delarna är B1 med inriktning på kulturkunskap, B2 med inriktning på formell språkinlärning, läromedel och språktest samt B3 med inriktning på fördjupning i språkbeskrivning.

Sammankomster

Två obligatoriska träffar i Sundsvall (lördagar).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1-A4, 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...