Svenska språket GR (C), 30 hp

Spara favorit

Kursen omfattar uppsatsarbete, teori- och metodkurs samt litteraturkurs.

Sammankomster

Kurserna är distanskurser. Helfartskursen (VT 18) har fyra träffar varav en är obligatorisk.
Kursen på halvfart (HT 17) har två träffar per termin, varav en är obligatorisk.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs i normalfallet:
Svenska språket GR (A), 30 hp samt 22,5 hp, inklusive uppsats, från Svenska språket GR (B), 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom svenska språket?

En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden. Den ger vidare behörighet för forskarutbildning.