Elektronik är en specialisering inom ämnet elektroteknik och studier i ämnet öppnar en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter. Du kan arbeta med allt från konstruktion av elektroniksystem och mät- och styrsystem i industrin till sensornätverk och utveckling av telekommunikationssystem. Mittuniversitetet ger kurser i elektronik endast på avancerad nivå.

Mittuniversitetets kurser i elektronik innefattar allt från konstruktion och tillverkning av integrerade kretsar till datorsystem för mät- och kommunikationssystem. Vårt fokus ligger på sensorteknik och mätteknik.

Bland annat kan du studera hur du får fram elektrisk storhet från sensorer som känner av radioaktiv strålning och hur du omvandlar koldioxidhalten till elektrisk, mätbar spänning. Position- och varvtalsmätning är en annan del som ingår och då handlar det om hur du på komponentnivå omvandlar fysikaliska fenomen till elektrisk, mätbara signaler.

Mittuniversitetet ger ett M.Sc program samt kurser i elektronik som är forskningsförberedande. Här kan du ta master-, licentiat- och doktorsexamen. Elektronik är också en specialisering på civilingenjörsprogrammet. Elektronikstudierna innefattar allt från konstruktion och tillverkning av integrerade kretsar till datorsystem för mät- och kommunikationssystem.

Vi har en mycket stark forskningsmiljö inom elektroniken och ett nära samarbete med flera välrenommerade forskningsinstitut, universitet och företag, såväl i Sverige som internationellt. Framför allt forskar vi kring strålningsdetektorer, digital röntgen, tryckt elektronik (RFID), som är en slags elektronisk märkning i stället för streckkoder, maskinseende system, trådlösa sensornätverk, kraftelektronik och fiberoptiska sensorer. Användningsområden för forskningen kan vara sensorer för miljöövervakning och övervakning av industriella processer och i logistikkedjan samt inom sjukvården genom digital röntgen som har en medicinsk tillämpning, för att nämna några exempel.

Sidan uppdaterades 2014-08-22