Elektroteknik AV, Effekter och strategier inom IoT, 3 hp

Kursen syftar till att ge förståelse i vad IoT är och vilka effekter IoT kan ha i att effektivisera eller öka kvalitet i en produkt, process eller en verksamhet. I kursen får du verktyg för att kunna genomföra planering och strategiarbete för införandet av IoT i en verksamhet.

Vårterminen 2022

room Distans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-D2850

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

Inga obligatoriska sammankomster på campus.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller