Elektroteknik AV, Introduktion till IoT noder, 3 hp

Kursen syftar till att ge förståelse i vad en IoT nod är, hur den är uppbyggd, och vilka utmaningar som kan behöva hanteras vid implementering. Studenten ska få kunskap om de väsentliga moduler i en nod, samt komponentalternativ som används för att implementera dessa moduler. Studenten ska lära sig att bedöma, välja och specificera nodimplementering som relaterar till behov och utmaningar.

Vårterminen 2022

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 12 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Anmälningskod: MIU-D2840

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Inga obligatoriska sammankomster på campus.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i ett tekniskt eller naturvetenskapligt område, eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Rekommenderat för digHitta din drömutbildning!

eller