Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), Audioteknologi 1, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Audio Technology 1, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET046G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Audioteknologi 1
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-01-01
Fastställd: 2008-10-01
Senast ändrad: 2013-07-10
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syfte är att ge en grundläggande förståelse hur signalflödet och dess behandling från ljudkälla till lyssningsplats i en studiomiljö är uppbyggt. Vidare diskuteras olika ljudutrustningars hårdvara och gränssnitt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- beskriva skillnaden mellan analog och digital inspelningsteknik
- redogöra för mixerbordets uppbyggnad och funktion.
- förklara signalkedjan från mikrofon till högtalare med utgångspunkt från en normal utrustning i en inspelningsstudio.
- förklara för- och nackdelar med olika mikrofontyper samt betydelse av olika riktningskarakteristik.
- exemplifiera vanligt förekommande ljudeffekter och vanliga distorsionstyper.
- förklara betydelsen av in- och utimpedans vid ihopkoppling av olika apparater

Innehåll

• Grundläggande Ellära: ström, spänning, impedans, växelströms- och likströmskretsar samt olika typer av förstärkare
• Grundläggande signalteori: filter, frekvens- och faskarakterestik, signalnivåer, decibel-mått, övertoner, spektrum, brus, olika distorsionstyper, digitalisering, ljudkomprimering och tekniska ljudkvalitetsmått beskrivs övergripande med lyssningsövningar och grafiska illustrationer.
• Grundläggande digital teknik: Samplingsfrekvens, upplösning, format och standarder, konvertering, lagring, AD/DA-omvandling
• Mikrofoner: Beskrivning av olika mikrofontyper och riktningskarakteristiker.
• Högtalare: Olika typer av högtalare och lådkonstruktioner
• Bekämpning av elektromagnetiska störningar, bl.a. genom skärmning, balanserad signalöverföring samt hur man undviker jordslingor.
• Signalbehandling och effektenheter:
- Grafiska, fasta och parametriska EQ
- Dynamiska processorer: kompressor/limiter, grindar, expander.
- Effekter: reverb, fördröjning, chorus, flanger, tonhöjdskorrigering
• Mixerbord: Analog, digital samt mjukvarubaserad mixer. Kontaktdon och gränssnitt.
• Viktiga aspekter vid sammankoppling av olika elektroniska apparater behandlas
• Vanliga inspelningsmedia, baserade på analog eller digital teknik. Filtyper, filstorlek och ljudkvalitet vid vanliga digitala filformat.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av flexibla föreläsningar och lyssningsövningar.

Examination

2.5 hp, Q104: Webbexamination 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, Q204: Webbexamination 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, L104: Laborationer
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

F. rumsey and T. McCormick, Sound and Recording, Oxford, Focal Press, 6, 9780240521633

Kommentar: Det går bra med senare upplaga

Övrig information

För att genomföra utbildningen krävs tillgång till egen inspelningsutrustning, bestående av: dator med inspelnings/redigeringsprogram samt inspelningmöjligheter med två mikrofoner samtidigt (ej ihopbyggda).

Datorvana, innefattande erfarenhet av Internetanvändning rekommenderas.