Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Grafisk teknik GR (A), Digital bild och tryck, 7,5 hp

Graphic Arts Technology BA (A), Digital Imaging and Print, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GT035G
Ämne huvudområde: Grafisk teknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Digital bild och tryck
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-15
Fastställd: 2013-06-14
Senast ändrad: 2014-04-10
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper inom bildbehandling, färghantering och olika digitala tryckteknikers möjligheter och begränsningar.

Lärandemål

Studenten ska:
- Kunna hantera grundläggande redigering och bildbehandling, färgstyrning och digitala format i grafisk produktion.
- Kunna beskriva de digitala tryckteknikerna samt redogöra för deras möjligheter och begränsningar i produktion.
- Kunna beskriva trycksubstratets inverkan på arbetsflöde och tryckresultat.

Innehåll

- Grundläggande redigering i bildbehandling, färgstyrning och digitala format i grafisk produktion.
- Digitaltryck, papper och andra substrat för digital tryckteknik.
- Kursen ger en introduktion och behandlar begrepp som digitalt tryck, bildbehandling, färglära, trycksubstrat mm.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och genomgångar på distans.
Ytterligare instruktioner om undervisningsformer redovisas i det PM som delas ut inför kursen.
Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, kursförväntningar.
Det förutsätts att studenten på hemorten, har tillgång till och erfarenhet av dator och möjlighet till internetuppkoppling, skrivare samt programvarorna Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Acrobat.Dessa programvaror ingår i paketen Adobe Creative Cloud och Adobe Creative Studio vilka kan köpas i studentversion.

Examination

0.0 hp I001: Kursförväntningar
Betyg: Godkänd(G) eller Underkänd(U)

2.5 hp, I101: Inlämningsuppgift 1, digitala trycktekniker
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, I201: Inlämningsuppgift 2, bildredigering och färgstyrning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.5 hp, I301: Inlämningsuppgift 3, digital bild och format
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kompendium Digitaltryck
Titel: Utdelat eller elektroniskt publicerat material

Referenslitteratur

Författare/red: Adobe Creative Team
Titel: Allt i en bok Photoshop CS4
Förlag: Pagina
Kommentar: ISBN 9789163609497

Författare/red: Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Ryberg
Titel: Grafisk kokbok 3.0
Förlag: Bokförlaget Arena

Övrig information

Den som inte senast kursvecka 3 genomfört kursens första obligatoriska examination kommer att förlora sin plats då vi kommer att registrera ett "tidigt avbrott"

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.