Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Grafisk teknik GR (A), Grafisk teknik och tryckproduktion, 7,5 hp

Graphic Arts Technology BA (A), Graphic Arts Technology and Production, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GT034G
Ämne huvudområde: Grafisk teknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Grafisk teknik och tryckproduktion
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2013-06-14
Senast ändrad: 2014-04-10
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper inom grafisk teknik och det grafiska arbetsflödet vid tryckproduktion.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna beskriva det grafiska produktionsflödet.
- Kunna redogöra för de olika produktionsstegen samt vilka tekniska krav som ställs på korrekt producerade trycksaker.
- Kunna redogöra för grundläggande begrepp inom färglära och digitala format i prepressprocessen.
- Kunna redogöra för olika trycktekniker vid industriell tryckproduktion.

Innehåll

- Grundläggande begrepp och sammanhang för grafisk trycksaksproduktion med tyngdpunkt på arbetsflöde och tekniska verktyg.
- Planering av trycksaksproduktion.
- Grundläggande tryckanpassning av dokument och bilder.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar,
och genomgångar på distans. Studiebesök kan förekomma. Ytterligare instruktioner om undervisningsformer redovisas i det PM som delas ut inför kursen.

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, kursförväntningar.

Det förutsätts att studenten på hemorten, har tillgång till och erfarenhet av dator och möjlighet till internetuppkoppling, skrivare och programvarorna Adobe Photoshop, Adobe InDesign och Adobe Acrobat. Dessa programvaror ingår i paketen Adobe Creative Cloud och Adobe Creative Studio vilka kan köpas i studentversion.

Examination

0.0 hp, I005: Kursförväntningar
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

2.0 hp, I105: Det grafiska produktionsflödet
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, I205: Layout och prepress
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, I305: Trycktekniker
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, I405, Praktisk examination
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Utdelat eller elektroniskt publicerat material

Författare/red: Kaj Johansson, Peter Lundberg och Robert Ryberg
Titel: Grafisk kokbok 3.0
Förlag: Bokförlaget Arena
Kommentar: ISBN 9178432243

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört kursens första obligatoriska examination kommer förlora sin plats då vi kommer att registrera ett ”tidigt avbrott”.

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.