Industriell organisation och ekonomi

Industriell organisation och ekonomi kan sammanfattas som studier i metoder vilka syftar till att skapa värden genom produktion och distribution av varor och tjänster. Ämnets kärna består i tillämpning och design av systematiska metoder för att förstå hur olika former av värden skapas eller förloras i organisationer, och hur man nyttjar och skapar digitala teknologier för att styra organisationer i en föränderlig omvärld.

En stor del av industriell organisation och ekonomi handlar om att använda och skapa olika metoder för att analysera problem i producerande och IT-baserade verksamheter, samt föreslå lösningar på dessa. Som student i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet lär du dig bland annat att använda metoder för att hantera utveckling och införandet av digitala teknologier, samt att skapa engagemang och förståelse för dessa i organisationen. Du får också lära dig att analysera och leda IT-relaterade förändringsprocesser i organisationer, samt att hantera dessa förändringar hos individer och grupperingar i verksamheten. Vidare lär du dig matematiska modeller för att uppskatta kostnader, finansiella risker, hantera osäkerheter och analysera komplexa beslutsproblem för att hitta en optimal styrning av ett logistiksystem eller för att identifiera en optimal produkt- eller projektportfölj.

Ett särskilt fokus för ämnet vid Mittuniversitetet är analys och ledning av förändringsprocesser i industriella och förvaltande verksamheter och hur olika typer av informationssystem påverkar och påverkas av förändring, samt hur dessa system är relaterade till den strategiska och operativa användningen av digitala teknologier. En industriell ekonom kan exempelvis arbeta med förändrings- och projektledning, som strategisk inköpare eller logistiker, och som konsult inom management.

Kurser i ämnet industriell organisation och ekonomi erbjuds vid Mittuniversitets campus i Sundsvall. Industriell organisation och ekonomi ingår i programmet Civilingenjör i industriell ekonomi. Vissa kurser kan även läsas som fristående.

Sidan uppdaterades 2014-08-22