Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi AV, Formella metoder, risk- och beslutsanalys, 7,5 hp

Business Management and Organization MA, Formal Methods, Risk and Decision Analysis, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG005A
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Formella metoder, risk- och beslutsanalys
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-10-01
Fastställd: 2011-12-22
Senast ändrad: 2014-05-19
Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Kursens syfte är en fördjupning och breddning inom systemanalytiska metoder och formell problemmodellering för att studera och analysera komplexa beslutsproblem i ekonomiska verksamheter. Innehållet styrs av studentens intresseområde samt av den pågående forskningen inom området vid institutionen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- kategorisera olika metoder för formell problemmodellering och analytiskt beslutsstöd
- värdera det informativa värdet av en analytisk beslutsmodell i beskriven kontext
- strukturera och analysera ett komplext beslutsproblem
- försvara akademiskt skrivande och kommunikation

Innehåll

- Systemanalys, formell problemmodellering, risk- och beslutsanalys och dess tillämpningsområden i samhälle och näringsliv
- Projektformulering
- Faktiskt arbete i vald tillämpningsdomän, inklusive argumentation för vald metod för ändamålet
- Dokumentation, presentation och utvärdering

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Beslutsanalys II - Risk- och beslutsanalys, 6 hp. Industriell organisation och ekonomi AV, Ekonomisk systemanalys, 6 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen utgörs av individuellt arbete och sammankomster i form av seminarier.

Examination

6.0 hp, R104: Skriftlig rapport.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, S104: Opponering och presentation av ett arbete.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för R104 enligt följande:

A
Rapport som uppfyller kriterier för B, och dessutom:
- väl underbyggd adekvat utveckling/anpassning av nya eller motiverad förbättring av befintliga risk- och beslutsmodeller i en komplicerad domän

B
Rapport som uppfyller kriterier för C, och dessutom:
- nytt, kritiskt och självständigt tänkande
- implementering/exemplifiering och demonstrering av risk-, besluts, eller operationsanalytisk modell i en väl beskriven domän eller verksamhet

C
Rapport som uppfyller kriterier för D, och dessutom:
- aktuell forskningsfront inom området

D
Rapport, utan fel, som uppfyller kriterier för E, och dessutom:
- adekvat utveckling/anpassning av befintliga risk- och beslutsmodeller

E
Rapport kan innehålla vissa fel men har:
- delar av forskningsfronten
- kritiskt och självständigt tänkande
- exemplifiering och demonstrering av risk-, besluts, eller operationsanalytisk i en väl beskriven domän eller verksamhet

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Referenslitteratur

Författare/red: Timothy McDaniels, Mitchell J. Small (eds.)
Titel: Risk Analysis and Society: An Interdisciplinary Characterization of the Field
Förlag: Cambridge

Författare/red: Ward Edwards, Ralph F. Miles Jr., Detlof von Winterfeldt
Titel: Advances in Decision Analysis: From Foundations to Applications
Förlag: Cambridge

Utdelat material och forskningsartiklar tillkommer.