Industriell organisation och ekonomi AV, Formella metoder, risk- och beslutsanalys, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är en fördjupning och breddning inom systemanalytiska metoder och formell problemmodellering för att studera och analysera komplexa beslutsproblem i ekonomiska verksamheter. Innehållet styrs av studentens intresseområde samt av den pågående forskningen inom området vid institutionen.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (C), Beslutsanalys II - Risk- och beslutsanalys, 6 hp. Industriell organisation och ekonomi AV, Ekonomisk systemanalys, 6 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.