Industriell organisation och ekonomi AV, IT och förändringsledning, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att öka förståelse för förändringsledning utifrån utgångspunkten att förändringar i organisationer och arbetsprocesser idag vanligen är relaterade till informationsteknologier. Kursen ska vidare ge kunskaper om tillämpning av förändringsarbete.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A-C), 90 hp eller motsvarande inom
Företagsekonomi, Data- och systemvetenskap eller Informatik varav minst 15 hp skall vara kurser som berör organisationsteoretiska perspektiv.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.