Industriell organisation och ekonomi AV, IT och förändringsledning, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att öka förståelse för förändringsledning utifrån utgångspunkten att förändringar i organisationer och arbetsprocesser idag vanligen är relaterade till informationsteknologier. Kursen ska vidare ge kunskaper om tillämpning av förändringsarbete.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A-C), 90 hp eller motsvarande inom
Företagsekonomi, Data- och systemvetenskap eller Informatik varav minst 15 hp skall vara kurser som berör organisationsteoretiska perspektiv.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...