Industriell organisation och ekonomi GR (C), Informationssäkerhet, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen behandlar informationssäkerhet utifrån användar-, teknik- och organisationsperspektiv. Du får en grundläggande begreppsbild inom området och insikt i forskningen inom området. Kursen ger dig kunskap om olika risker samt ger dig kunskap om åtgärder och arbetssätt för att förebygga dessa. Även juridiska aspekter tas upp.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (AB), 60 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.