Industriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en bred introduktion till området risk- och beslutsanalys med särskilt fokus på riskanalysmomentet vid värdering av riskreducerande åtgärder, samt hantering av risk och osäkerhet vid beslut under risk.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A), 30 hp, samt Matematik, 18 hp inkluderande kurs i matematisk statistik eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.