Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer, 11 hp

Kursen ger dig kunskap om ved och fibermaterial samt de tillverkningsprocesser som används för att framställa sågade trävaror och fiberbaserade produkter. Du får också översiktliga kunskaper om olika miljöbelastningar, vad som orsakar dessa samt hur de kan reduceras
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 41
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 5
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-G2431

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Kemi GR (A), 15 hp, inkluderande Kemi med energiteknik, 7,5 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-04