Kemiteknik GR (B), Biofiberteknologi för processoperatörer, 11 hp

Kursen ger dig kunskap om ved och fibermaterial samt de tillverkningsprocesser som används för att framställa sågade trävaror och fiberbaserade produkter. Du får också översiktliga kunskaper om olika miljöbelastningar, vad som orsakar dessa samt hur de kan reduceras
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 42
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 5
  • Anmälningskod: MIU-G2301

Sista anmälan: 15 april 2020

Behörighet

Kemi GR (A), 15 hp, inkluderande Kemi med energiteknik, 7,5 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00