Vad behöver morgondagens vinnare?

Spara favorit 6 sep september 2017

Det här är kursen för dig som vill lära dig utforma och leda styrkebaserade förbättringsarbeten med hjälp av Appreciative Inquiry. I kursen ingår att du själv planerar ett Appreciative Inquiry initiativ (projekt/ process) i din organisation eller på ett företag.

Förkunskaper/Urvalsregler

Grundläggande behörighet krävs. 

Sammankomster

Sammankomst 1: 
3 dagar i Undersåker, Åre, vecka 4, 25-26-27 januari 2018, To-Lö, (Kursstart, obligatorisk)

Sammankomst 2:
2 dagar i Östersund eller Åre, vecka 21, 21-22 maj 2018, Må-Ti, (Kursavslut, obligatorisk) 

Boendeinformation

lämnas av daniel.richardsson@miun.se

Studieform 

Distans, kvartsfart. Kursen genomförs som en webbaserad kurs med två gemensamma obligatoriska sammankomster, se datum ovan.

Vad är Appreciative Inquiry?

AI är ett arbetssätt för att leda och åstadkomma positiv och hållbar förändring och utveckling. Tack vare sitt uttalade fokus på värdeskapande frågor, styrkor och uppskattning har AI lyckats bli ett kraftfullt och mycket lovande komplement till kvalitetsteknikens traditionella arbetssätt, där förändringsledning, produkt- och verksamhetsutveckling har uppstått med fokus att åtgärda problem.

Varför Appreciative Inquiry?

En uppskattande arbetskultur

AI tenderar att i grunden förändra organisationskulturen, till en kultur där uppskattning och positiva drivkrafter successivt blir alltmer framträdande.

Skapar unika mervärden

Genom den dynamiska 4D-processen "Discover, Dream, Design and Destiny” har AI visat sig vara ett effektivt arbetssätt för såväl individer, team som hela organisationer och regioner att utvecklas, växa och skapa unika mervärden. Ökad kundtillfredsställelse, konkurrenskraft, ökad omsättning, vinst och medarbetarnöjdhet är exempel på mätbara resultat som har uppstått genom strategiskt AI arbete.

Ger engagerade medarbetare

I takt med ökade förväntningar på företags hållbara utveckling, miljöansvar, engagemang för de anställdas utveckling och hälsa samt ekonomisk tillväxt har Appreciative Inquiry visat sig ha en unik förmåga att skapa mycket starkt engagemang och bred delaktighet hos ledning och medarbetare.

Föder vinna-vinna relationer

AI har också visat sig vara ett framkomligt tillvägagångssätt när det gäller att involvera ett stort och brett spektrum av intressenter i en utvecklingsprocess. AI har framgångsrikt tillämpats vid utveckling av företag, organisationer, hela regioner och städer där upp emot 1000 personer samtidigt arbetat med utveckling enligt AI processen.

Kurslitteratur

Whitney D., Trosten-Blom A., Cherney J., Fry, R. (2012)Styrkebaserad Teamutveckling: En praktisk handbok i Appreciative Inquiry (D. Richardsson, övers.) Östersund: Jengel Förlag. 9789188672919 (Originalet publicerat 2004) 
Ladda hem kapitel 1, härLyssna

Cooperrider, David L. et al. (2008) Appreciative Inquiry Handbook: For leaders of change, Brunswick, OH, Crown Custom Publishing, Inc, 2nd ed., 9781576754931

Whitney, Diana Kaplin & Trosten-Bloom, Amanda. (2010)The Power of Appreciative Inquiry: A practical guide to positive change, San Francisco, CA, Berrett-Koehler, 2nd ed., 9781605093284

Preskill, Hallie & Tzavaras Catsambas, Tessie. (2006)Reframing Evaluation Through Appreciative Inquiry, Thousand Oaks, California, SAGE Publications, 1-4129-0951-1

Styrkebaserad utveckling

Om kursen

"Om ni vill möjliggöra för er själva och andra att utveckla frågandets konst, se styrkor och möjligheter i era verksamheter och på ett samskapande sätt förflytta världen till en ny framtid - sök denna utbildning! Sååååå utvecklande och bra!"

- Kursdeltagare 2015, omdöme 1,5 år efter avslutad utbildning.

 

"Kursen har gett mig kunskap och verktyg om positivt förbättringsarbete. Den har också inneburit personlig utveckling för min egen del. Jag ser många användningsområden i arbetslivet för AI."

– Kursdeltagare 2013.


Läs mer om utbildningen i kursfoldernLyssna, samt inspireras av inlägg på kursens Facebooksida.


Anmäl dig till kursen här

Forskning / utbildning

Ursprung inom AI-forskning och praktik
Weatherhead School of Management
Case Western Reserve University, Cleveland Ohio
weatherhead.case.edu
appreciativeinquiry.case.edu

Ledande AI-forskning och utbildning i Sverige
Kvalitetsteknik, Mittuniversitetet
miun.se/kvalitetsteknik

Appreciative Inquiry

Hållbart värdeskapande

Citat från nyanmäld till kursen 2015

"Jag är som du kanske har noterat öppen för det mesta, så jag är på även här. (Möjligen att jag borde gå AI kursen först.) Tänk om vårt företag kunde gå direkt från ett sent lean-uppvaknande till ett tidigt AI-tänk – för det är väl fortfarande relativt nytt? Det kan bli ungefär som när utvecklingsländer hoppar över kolkraftverk och fast telefoni för att gå direkt på solceller och mobiler!"