Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp

Spara favorit

I den här kursen får du aktivt delta i, designa och leda konkreta styrkebaserade förbättringsarbeten. Detta görs utifrån generativa mål eller teman i ditt sammanhang. Målet kan exempelvis vara mer hållbar utveckling, miljöarbete, värdeskapande och/eller ökad ekonomisk lönsamhet, på grupp- och/eller organisationsnivå. Ett uttalat fokus på styrkor och uppskattning ger ett inspirerande och kraftfullt komplement till traditionella arbetssätt.

Sammankomster

Obligatorisk upptaktsträff à 3 dagar. Obligatorisk andra träff à 2 dagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.