Kvalitetsteknik GR (A), Appreciative Inquiry för styrkebaserad förändringsledning, 7,5 hp

Spara favorit

I den här kursen får du aktivt delta i, designa och leda konkreta styrkebaserade förbättringsarbeten. Detta görs utifrån generativa mål eller teman i ditt sammanhang. Målet kan exempelvis vara mer hållbar utveckling, miljöarbete, värdeskapande och/eller ökad ekonomisk lönsamhet, på grupp- och/eller organisationsnivå. Ett uttalat fokus på styrkor och uppskattning ger ett inspirerande och kraftfullt komplement till traditionella arbetssätt.

Sammankomster

Obligatorisk upptaktsträff à 3 dagar. Obligatorisk andra träff à 2 dagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...