Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp

Spara favorit

Lär dig produktutveckla mer effektivt genom att på olika sätt involvera kunder och brukare i produktutvecklingsarbetet. Forskning visar att det är kritiskt att tidigt bygga upp en djup kundförståelse och att det inte sällan är kunderna själva som har de bästa idéerna när det gäller nya erbjudanden. Kursen behandlar metoder som stödjer och möjliggör en kundfokuserad produktutvecklingsprocess.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...