Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp

Spara favorit

Lär dig produktutveckla mer effektivt genom att på olika sätt involvera kunder och brukare i produktutvecklingsarbetet. Forskning visar att det är kritiskt att tidigt bygga upp en djup kundförståelse och att det inte sällan är kunderna själva som har de bästa idéerna när det gäller nya erbjudanden. Kursen behandlar metoder som stödjer och möjliggör en kundfokuserad produktutvecklingsprocess.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.