Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik inom socialt företagande, 15 hp

Socialt företagande handlar om nya kreativa lösningar och organisationsformer som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom kursen får du utveckla din egen förmåga att identifiera och förstå kunder och skapande av kundvärde, samt arbeta med frågor kring hur kvalitetsutveckling kan bidra till ett mer hållbart samhälle. I kursen formas bland annat team som designar en studie och besöker internationellt ledande och nytänkande sociala företag.
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska campus träffar: 5
 • Anmälningskod: MIU-H4070

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Vårterminen 2022

roomDistans, Östersund
 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska campus träffar: 5
 • Anmälningskod: MIU-H4030

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Anmälan öppnar den 15 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen har totalt 5 obligatoriska sammankomster/tillfällen, 4 av dessa sker genom att studenten väljer att delta på campus Östersund eller via webbverktyg, 1 sker endast på campus i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00