Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsutveckling introduktionskurs, 7,5 hp

Kursen ger en bred introduktion till området kvalitetsteknik. Kursen ger dig kunskaper om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i företag och organisationer. Kursen behandlar teori, modeller, verktyg och arbetssätt för offensiv kvalitetsutveckling

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H4150

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges helt på distans och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29