Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig kunskaper om processer och processorientering samt hur systematiskt förbättringsarbete kan bedrivas i företag och organisationer. Flera arbetssätt och verktyg för att jobba med ständiga förbättringar och utveckling av processer behandlas i kursen. Du får även insikter i förbättringsprogram t.ex. Sex Sigma och Lean. Inlämningsuppgifter i kursen löses både individuellt och i grupp.

Sammankomster

Kursen ges helt på distans och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.