Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig kunskaper om processer och processorientering samt hur systematiskt förbättringsarbete kan bedrivas i företag och organisationer. Flera arbetssätt och verktyg för att jobba med ständiga förbättringar och utveckling av processer behandlas i kursen. Du får även insikter i förbättringsprogram t.ex. Sex Sigma och Lean. Inlämningsuppgifter i kursen löses både individuellt och i grupp.

Sammankomster

Kursen ges helt på distans och förutsätter tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...