Genom att välja maskinteknik ger du dig själv möjligheter till en spännande framtid. Om du är kreativ och tycker om förändringar är en maskinteknisk utbildning en utmärkt bas. I Mittuniversitetets maskintekniska utbildningar får du lära dig att driva projekt, utveckla teknik och designa produkter, samt göra ekonomiska och miljömässiga avvägningar.

Maskinteknik är det område som kopplar samman många ämnen till ett spännande, utvecklingsinriktat teknikområde. Inom maskinteknik är datorhjälpmedel ett naturligt arbetsverktyg. Det gäller alla steg i produktutvecklingsprocessen, från att ett projekt skissas upp till att produkten ska designas och tillverkas.

I maskinteknik kan Mittuniversitetet erbjuda akademisk examen på grund- och avancerad nivå, inkluderat högskoleingenjörsexamen. De utbildningsprogram som ges inom maskinteknik på grundnivå är högskoleingenjörsprogrammen Sportteknologi – högskoleingenjör produktutveckling, 180 hp, och Additiv tillverkning – högskoleingenjör maskinteknik, 180 hp. På avancerad nivå finns programmet Civilingenjör i teknisk design, 300 hp, som innehåller en stor del maskinteknik, samt magisterprogrammet inom Additiv tillverkning, 60 hp.

Efter studier i maskinteknik finns en stor arbetsmarknad med många olika slags arbeten att välja mellan. Många arbetar med utveckling av produkter och processer, ofta kopplade till internationella kontakter och projekt. Även att arbeta som konstruktör, projektledare, marknadsförare eller säljare är naturliga yrken efter studier i maskinteknik.

Sidan uppdaterades 2014-08-22