Maskinteknik AV, Material för additiv tillverkning, 7,5 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper kring egenskaperna hos additivt tillverkade material? Denna kurs täcker de grundläggande principerna för mikrostrukturbildning, mikrostruktur- och egenskapsrelationer samt jämförande analys av egenskaper hos material som tillverkats med olika additiva metoder. Kursen fokuserar på metalliska material såsom stål, Ti-legeringar, Al-legeringar och Ni-legeringar men du får även en introduktion till andra material. Genom föreläsningar och diskussioner får du insikt i mekanismerna för defektbildning och hur de påverkar mekaniska egenskaper, liksom hur tillverkningsmetoderna påverkar huvudegenskaperna för olika material. Du lär dig att identifiera och beskriva skillnader i mikrostrukturen hos additivt tillverkade jämfört med konventionellt tillverkade material, och föreslå sätt att efterbehandla additivt tillverkade material för att förbättra egenskaperna. Anmäl dig nu för att förbättra din kompetens inom additiv tillverkning!
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 44 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4431

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2024

room Distans
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 45 - 3
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-G4061

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och har inga obligatoriska sammankomster på campus. Undervisning och obligatoriska moment, t ex examination, seminarier och handledning, sker på dagtid via lärplattformen. För att kunna genomföra kursen behöver du en dator med internetuppkoppling med möjlighet att installera programvara. Du behöver också webbkamera samt headset med hörlurar och mikrofon.

Behörighet

Maskinteknik AV, Additiv tillverkning i metall, 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-05