Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Computer Aided Design I, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT063G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Datorstödd modellering I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2015-04-17
 • Senast ändrad: 2023-01-12
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om datorstödd framtagning av modeller och prototyper med relevans för tidiga utvecklingsfaser och fram till färdig prototyp. Målsättningen är att ge kunskap om datorstödd konstruktion, samt den digitala modellens möjligheter som informationsbärare i olika system för konstruktion, design, och analys samt prototypframställning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- förklara och använda begrepp inom solidmodellering och datorstött konstruktionsarbete.
- använda konstruktionsmetodiken inom solidmodellering, från idé till färdig geometri, genom att analsyera produktidén och formulera designavsikt.
- beskriva hur en digitala modell kan användas som informationsbärare i olika system för modellering, analys, kommunikation och framställning av virtuella prototyper.
- hantera programvaror för solidmodellering, ritningsframställning, produktdatahantering samt visualisering/representation av virtuella prototyper.
- presentera produktidéer, problem och möjligheter i konstruktionslösningar med stöd av virtuell prototyp.

Innehåll

Kursen omfattar teori och praktiska övningar vilka behandlar metoder inom datorstödd konstruktion. Kursen innehåller följande moment:

- grundläggande ritteknik
- solidmodellering
- sammanställningar
- produktdatahantering

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 3c eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lärarledda övningstillfällen.

Examination

INLÄ: Inlämningsuppgifter och projektuppgifter, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

TENT: Tentamen i klassrummet/datorsal, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Taavola K.
 • Titel: Ritteknik 2000 faktabok
 • Upplaga: 4
 • Förlag: Athena Lär AB
 • Författare/red: Taavola K.
 • Titel: Ritteknik 2000 övningsbok
 • Upplaga: 4
 • Förlag: Athena Lär AB

Referenslitteratur

 • Författare/red: Johannesson H., m.fl
 • Titel: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
 • Förlag: Liber

Övrigt material som utdelas i samband med kursen.

Sidan uppdaterades 2023-01-12