Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi vilket är en förutsättning för att kunna förstå samspelet mellan människa och teknik vid produktutveckling inom sportteknologi. Moment i kursen är exempelvis celler, skelettet, muskler, rörelseapparaten och cirkulations- , nerv- och matspjälkningssystemet samt energigivande processer och överbelastningsskador.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...