Maskinteknik GR (A), Introduktion till sportteknologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en introduktion till sportteknologibranchen och relaterade vetenskapsområden. Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om arbetssätt och metoder inom området outdoor- och sportprodukter samt färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation med syfte att förmedla ingenjörsmässiga resultat. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök samt projektbaserade grupparbeten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.