Maskinteknik GR (A), Introduktion till sportteknologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en introduktion till sportteknologibranchen och relaterade vetenskapsområden. Du tillägnar dig grundläggande kunskaper om arbetssätt och metoder inom området outdoor- och sportprodukter samt färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation med syfte att förmedla ingenjörsmässiga resultat. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök samt projektbaserade grupparbeten.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...