Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Spara favorit

Inom alla samhällssektorer, offentlig förvaltning och privata företag ställs ökade krav på förändring, utveckling och förnyelse i en allt snabbare takt. Att arbeta i projekt är ett sätt att både tillgodose kravet på effektivitet i förändringsarbetet och att arbeta grupporienterat. Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskaper i projektarbete, -organisering, -ledning och -styrning.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska sammankomster/seminarier/moment via lärplattformen. Dessa sker vid fasta tidpunkter och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.