Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Inom alla samhällssektorer, offentlig förvaltning och privata företag ställs ökade krav på förändring, utveckling och förnyelse i en allt snabbare takt. Att arbeta i projekt är ett sätt att både tillgodose kravet på effektivitet i förändringsarbetet och att arbeta grupporienterat. Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskaper i projektarbete, -organisering, -ledning och -styrning.

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-H4060

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t ex examination, seminarier, handledning, möten. Dessa sker vid fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00