Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Spara favorit

Inom alla samhällssektorer, offentlig förvaltning och privata företag ställs ökade krav på förändring, utveckling och förnyelse i en allt snabbare takt. Att arbeta i projekt är ett sätt att både tillgodose kravet på effektivitet i förändringsarbetet och att arbeta grupporienterat. Målsättningen med kursen är att ge grundläggande kunskaper i projektarbete, -organisering, -ledning och -styrning.

Sammankomster

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, t ex examination, seminarier, handledning, möten. Dessa sker vid fasta tider och kräver närvaro via webben.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...