Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 6 hp

Kursens syfte är att ge kännedom om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om olika konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper samt kännedom om metoder för att lösa olika typer av hållfasthetsproblem. Den täcker allmän spännings- och deformationsanalys, rotationssymmetriska problem, enaxliga tillstånd, balkböjning, vridning, flytvillkor och brottmekanik. Kunskapen kan användas för att dimensionera konstruktioner.

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 44 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-J2621

Sista anmälan: 17 april 2023

Behörighet

Fysik GR (A), Mekanik I, 6 hp; Matematik GR (A), Linjär algebra I, 6 hp och Integralkalkyl, 6 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29