Maskinteknik GR (C), Kontinuummekanik, 9 hp

Syftet med kursen är att studenten ska lära sig grundläggande begrepp och lösningsmetoder inom strömningsmekanik, samt metoder för matematisk modellering av problem inom kontinuummekaniken. Kursen syftar även till att utveckla studenternas färdigheter inom hållfasthetslära. Vidare är syftet att studenterna ska erhålla insikter om hur man löser olika typer av ingenjörsmässiga problem inom kontinuummekaniken. Den innehåller introduktion till strömningsmekanik med momenten statik, kinnematik, Bernoullis ekvation samt flöde kring kroppar och utveckling inom hållfasthetslära med momenten spänningskoncentration och brottmekanik, matematiska modeller för att beskriva olika processer och fenomen inom kontinuummekaniken, modellering av problem inom hållfasthetslära och strömningsmekanik. Problem löses både analytiskt och med hjälp av datorsimuleringar i kommersiell mjukvara.
  • Start: Vårterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 3 - 11
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-J2250

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Behörighet

Matematik GR (A), Numeriska metoder med Matlab, 6 hp. Matematik GR (B), Flervariabelanalys, 6 hp. Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 6 hp. Fysik GR (B), Mekanik II, 6 hp. Energiteknik GR (B), Termodynamik, 6 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt


Andra kurser som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-06-02