Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Hösten 2023 erbjuder vi en ny kurs för dig som är förskollärare och undervisar i förskoleklass. Syftet med kursen är att stärka förskollärares kompetens att undervisa i matematik i en eventuellt kommande 10-årig grundskola, samt att minska skillnaden mellan förskollärares utbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 avseende grundläggande matematikinlärning.

Kursen ges på uppdrag av Skolverket och du söker själv kursen via Antagning.se.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-G2441

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs helt på distans med regelbundna digitala träffar, via Zoom, varannan vecka. Varje träff är 1,5–2 timmar.
Datum för träffarna meddelas i samband med antagningen.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du:
- ha förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller äldre motsvarighet.
- vara anställd för undervisning i förskoleklass.
- ha din rektors godkännande, vilket styrks genom avsedd blankett - huvudmannablanketten.

Urval

Urval sker genom lottning.

Sökande utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta. För mer ingående information se: https://www.skolverket.se

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25