Ämnet bild vid Mittuniversitetet är kopplat till lärarutbildningen men ges även som fristående kurs. I bildkurserna ingår förutom ämnesspecifika kunskaper även bildpedagogik, ämnesdidaktik samt kunskaper om hur visuella gestaltningsformer kan integreras i ämnesövergripande projekt och estetiska lärprocesser. Studier av visuell kultur och kommunikation är centrala liksom undersökande med gestaltande metoder.

Undervisningen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper i bildframställning, bildanalys samt visuell kultur och kommunikation. Genom visuell kultur och kommunikation aktualiseras vardagens bilder; hur bilder och visuella fenomen kommunicerar samt hur de kan tolkas och analyseras. I kurserna ingår såväl hantverksmässiga som digitala metoder för bildframställning. Vi arbetar med undersökande och utforskande av både innehållsfrågor, teman, uttrycksformer och materialstudier. Ett huvudsakligt fokus ligger på en bildpedagogisk kontext och undersökande med gestaltande metoder. Demokratiska frågor och värdegrund är viktiga delar av innehållet i kurserna.