Bild

Spara favorit

Ämnet bild vid Mittuniversitetet är i flertalet kurser kopplade till lärarutbildningen men ges ibland också som fristående kurs eller som fortbildning. I de bildkurser som är en del av lärarutbildningen ingår förutom ämnesspecifika grundläggande kunskaper även ämnes- och allmändidaktik samt kunskaper om hur bildarbeten av olika slag kan integreras i övriga skolämnen/tematiska arbeten som estetiska lärprocesser eller pedagogiska verktyg. Demokrati, genus och värdegrund är också viktiga delar av innehållet i kurserna.

Undervisningen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i bildframställning i olika material och metoder, såväl hantverksmässiga som digitala, men också i bildtolkning, analys och reflektion med stort huvudfokus på undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Stor vikt läggs även vid tillägnande av kunskaper inom områden som layout, presentation samt bildkommunikation.

Fristående kurser i Bild

Kurs Nivå Hp
Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Grundnivå 30