Bild GR (A), Bild, 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper, metoder och färdigheter i bildämnet inom pedagogisk verksamhet.

Sammankomster

Fem obligatoriska träffar. En träff omfattar cirka tre dagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.