Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Bild GR (A), Bild, sprakande färger och svartvita bilder, 7,5 hp

Art A, Art, colour explosions, black and white pictures, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: BD004G
Ämne huvudområde: Bild
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Bild, sprakande färger och svartvita bilder
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-12
Fastställd: 2012-10-09
Senast ändrad: 2013-05-28
Giltig fr.o.m: 2013-04-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla sina grunder i bildframställning, för att kunna planera och leda bildskapande aktiviteter i skola och förskola.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa utveckling i sitt eget kreativa skapande i teckning och målning
- visa utveckling i sina pedagogiska färdigheter inom teckning och målning
- visa självständighet i planering och utförande av självstudier
- kunna reflektera kring sin lärande process

Innehåll

Sprakande färger och svartvita bilder, 7,5 hp

Kursen har följande innehåll:
- Grundläggande färdiheter i teckning och målning
- Materialkunskap, komposition och färglära med konsthistoriska verk som inspirationskälla
- Upplevelse av eget skapande i grupp, och på egen hand under självstudierna

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs av föreläsningar, praktiska övningar såväl enskilt som i grupp. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk

Examination

Examination sker inom ramen för undervisningen genom en portfölj med de praktiska övningarna samlade samt skriftlig dokumentation av arbetsprocessen.


Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Frid, Johan, Intro Bild, Malmö, Didacta, 2002, 91-88548-03-1

Kommentar: 312 s.

Skoglund, Elisabeth, Lusten att skapa, Stockholm, Berghs, 1998, 978-91-502-1331-7

Kommentar: 144.s