Bild GR (A), Bild, sprakande färger och svartvita bilder, 7,5 hp

Spara favorit

För dig som vill utveckla en stabil grund för bildskapande kopplat till pedagogisk verksamhet. Vi undersöker många olika uttrycksmöjligheter genom skapande av 2-dimensionella bilder, i såväl svartvitt som färg. Intensiva inledande kursdagar följs av självstudier med egen produktion och reflektion. Avslutas med redovisningar och gemensam bildproduktion. Obligatorisk närvaro på alla kursdagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.