Bild GR (A), Visuell kultur och kommunikation, 15 hp

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap inom området för visuell kultur och kommunikation. Vidare syftar kursen till att ge deltagarna ökad kunskap om bilders sociala och kulturella funktion i dagens samhälle, samt att fördjupa förmågan att förstå och använda bilder i sin yrkesverksamhet. I kursen genomför du ett undersökande projektarbete som redovisas i en skriftligt reflekterande del och en visuellt gestaltande del.
  • Start: Sommaren 2020
  • Studieperiod: Vecka 24 - 35
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Obligatoriska träffar: 2
  • Anmälningskod: MIU-T2019

Sista anmälan: 16 mars 2020

Sammankomster

Två träffar, en vid kursstart och en vid kursavslut.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00