Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Spara favorit

Kursen är en fortsättning av Bild GR (A), och syftar till att ge en bredare och djupare pedagogisk kompetens i att arbeta med bild och estetiska lärprocesser i pedagogisk verksamhet. Du ges möjlighet att arbeta med olika metoder för bildframställning, bildsamtal, bildstudier och undersökande med gestaltande metoder. Mot bakgrund av barns och ungas identitetskonstruktion, sociala relationer och lärande läggs fokus på tolkningsfrågor, analysmetoder liksom olika kunskapsteoretiska aspekter på visuell kultur; bild, konst och massmedier.

Sammankomster

Fem obligatoriska träffar. Varje träff är cirka tre dagar.

Behörighet

Bild GR (A) 15 hp eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...