Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Spara favorit

Kursen är en fortsättning av Bild GR (A) Bild, 30 hp, och syftar till att ge bredare och djupare pedagogisk kompetens i att arbeta med bild och konstnärliga läroprocesser i förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Sammankomster

Fyra obligatoriska träffar. Varje träff är cirka tre dagar.

Behörighet

Bild GR (A) 15 hp eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.