Kriminologi betyder läran om brott. Som kriminologistudent får du kunskaper om brott och orsaker till brottslighet. Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket betyder att ämnet innehåller delar från andra ämnesområden, exempelvis sociologi, psykologi och juridik. Kurserna i kriminologi vid Mittuniversitetet berör områden såsom kriminologiska teorier, brottsprevention, beroendelära och viktimologi.

Forskningen inom kriminologin vid Mittuniversitetet syftar till att få en bättre förståelse för orsaker och konsekvenser av vår tids olika brottskategorier. Forskningen utvecklar dels grundläggande forskning (exempelvis teoritestning och teoribildande) och dels tillämpad forskning. Målet med forskningen är att utveckla nya strategier mot brottslighet och våld för att minska konsekvenserna av brottslighet och våld för brottsdrabbade och samhället.

Sidan uppdaterades 2020-03-12