Kriminologi GR (A), Kriminalitet och missbruk, 7,5 hp

Spara favorit

Denna kurs i ämnet kriminologi avser att ge dig en introduktion till området kriminalitet och missbruk. Områden som kommer att belysas är bland annat olika typer av droger, bruk och missbruk samt dess koppling till olika former av kriminalitet. Kursen intar såväl ett samhällsperspektiv som ett individperspektiv.

Sammankomster

It-distanskurser har inga fysiska träffar men salstentamen kan förekomma. Obligatoriska sammankomster/seminarier via lärplattformen kan förekomma. En salstentamen genomförs vid antingen Campus Sundsvall eller Östersund, annat universitet, ett lärcenter i Sverige eller utomlands vid till exempel en ambassad. Plats bokas av studenten-
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.