Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp

Spara favorit Skriv ut

Kursen är en introduktion till ämnet kriminologi som en akademisk och vetenskaplig disciplin.
Kursen ger en första ansats till att övergripande förstå karaktären och omfattningen av olika brottsfenomen. Sociala, strukturella och individuella faktorer kommer att ge en grund för analys av olika beteendemönster hos gärningspersoner och olika brottsofferprocesser.
Kursen ger även en första kontakt med vetenskapliga metoder som används inom kriminologin och aktuell forskning inom området.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet Engelska B, Matematik B och Samhällsvetenskap A eller
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c och Samhällsvetenskap 1b / 1a1 + 1a2

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.