Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp

Inom kursen problematiseras olika begrepp kopplat till beroendetillstånd. Vidare behandlas teorier kring beroendetillstånd och kopplingen till kriminalitet. Därtill behandlas åtgärds- och hanteringsstrategier med övningar i screening och andra bedömningsinstrument
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 45
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2101

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Sammankomster

Distanskursen har inga fysiska sammankomster. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00