Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp

Spara favorit

Inom kursen problematiseras olika begrepp kopplat till beroende. Vidare behandlas teorier kring beroende och kopplingen mellan beroende och kriminalitet. Därtill behandlas hanteringsstrategier och färdighetstränande moment med övningar i screening och motiverande samtal.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.