Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, 7,5 hp

Kursen fokuserar på brottsprevention utifrån ett drogperspektiv.
I kursen beskrivs och diskuteras kopplingen mellan droger, droghantering och brottslig verksamhet, både i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vidare innehåller kursen grunderna i brottsprevention. Kursen innehåller även en diskussion och analys av drogers betydelse för kriminalitet utifrån ett brottspreventivt perspektiv.

Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska

Vårterminen 2024

info Distans
Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Distanskursen har inga fysiska sammankomster. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09