Kriminologi GR (B), Gärningspersoner och brottsutsatta ur ett psykologiskt perspektiv, 7,5 hp

Kursen har ett individuellt perspektiv på brott med ett specifikt fokus på våldsbrott. Psykologiska mekanismer som underbygger reaktivt och instrumentellt beteende är kursens huvudfokus. Studenter ges möjlighet att analysera och diskutera de biologiska, psykologiska och sociala riskfaktorer som ökar risken för våldsamt beteende. Kursen går även igenom psykologiska aspekter av utsatthet för våldsbrott såsom trauma bindning. Kursen ges på engelska.

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-M2040

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Distanskursen har inga fysiska sammankomster. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Kriminologi GR (A), minst 30 hp.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00