Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp

Spara favorit

I denna kurs ges en fördjupning i partnervåld utifrån teorier och aktuell forskning. De teoretiska kunskaper som förvärvas på kursen ska kunna omsättas i praktiken. Utifrån fallbeskrivningar om partnerrelaterat våld ska riskbedömning utföras och lämpliga riskhanteringsstrategier ska föreslås.
Undervisningen kommer i huvudsak att ske på engelska. Examination sker på engelska.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.