Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp

Spara favorit

I denna kurs ges en fördjupning i partnervåld utifrån teorier och aktuell forskning. De teoretiska kunskaper som förvärvas på kursen ska kunna omsättas i praktiken. Utifrån fallbeskrivningar om partnerrelaterat våld ska riskbedömning utföras och lämpliga riskhanteringsstrategier ska föreslås.
Undervisningen kommer i huvudsak att ske på engelska. Examination sker på engelska.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...