Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Spara favorit

I denna kurs skall en fördjupning av valfri tillämpad kriminologisk frågeställning belysas i ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Litteraturstudie som vetenskaplig metod står i fokus.

Sammankomster

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi GR (A) 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.